TIETOA TIETOSUOJASTA

etusivulle

 

Henkilötietolain mukaan kansalaisella on oikeus halutessaan voida tarkistaa, mitä tietoja hänestä on tallennettu tai mitä tietoja ei ole tallennettu yhdistyksemme jäsenrekisteriin, mistä nämä tiedot on saatu, kuka tai ketkä niitä käsittelevät ja mitä varten käsittelyä suoritetaan. Rekisterinpitäjän, tässä tapauksessa Suomen Ekoautoilijat ry:n, on laadittava tarkoitusta varten rekisteriseloste, joka on kaikkien vapaasti saatavilla.

1. Rekisterinpitäjä on Suomen Ekoautoilijat ry. Yhdistyksen puheenjohtaja Vesa Mikkonen vastaa jäsenrekisteriin tallennettavien tietojen keräämisestä, ajantasalla pitämisestä ja säilyttämisestä.

2.Tietoja kerätään siinä vaiheessa, kun henkilö täyttää jäsenmaksukaavakkeen ja lähettää sen alaosan puheenjohtajalle. Tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Samoin suoraan pankkitilille tulleista maksusuorituksista tallennetaan maksajan niihin merkitsemät henkilötiedot, kuten maksajan nimi, osoite ja muut siinä ilmoitetut yhteystiedot.

 Henkilötunnuksia rekisterinpitäjä ei kerää eikä säilytä.

3. Rekisterinpitäjä käyttää keräämiään henkilötietoja voidakseen todeta, ketkä ovat yhdistyksen äänivaltaisia jäseniä. Tämä tapahtuu vertaamalla vuosittaisia jäsenmaksusuorituksia ja jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja.
Yhdistys lähettää jäsenmaksun maksaneille jäsenilleen jäsenpostia, jota varten yhdistys säilyttää osoitetietoja.
Niille jäsenille, jotka ovat aiemmin maksaneet jäsenmaksunsa, yhdistys lähettää maksukehotuksen kalenterivuoden lopussa.
Tämän vuoksi rekisterinpitäjä säilyttää myös vanhoja henkilötietoja.
Jäsenpostitusta varten jäsenrekisteristä vastaava henkilö voi luovuttaa tarvittavat yhteystiedot jäsenpostiin oikeutetuista henkilöistä sille yhdistyksen toimihenkilölle, jonka tehtävänä on lähettää jäsenposti.

Rekisterinpitäjä ei luovuta henkilötietoja Eu:n ulkopuolelle.

Omat rekisteriin merkityt tietonsa voi tarkastaa ottamalla yhteyttä Vesa Mikkoseen, p. (014) 520 506,   050 - 5987 382