Bitmap
AUTON KULJETTAMISEN KOKONAISHYÖTYSUHDE
Bensiini Diesel Sähköauto Vetyauto Vetyauto Puukaasu
HYÖTYSUHDE VAIHEITTAIN polttomoottori polttomoottori akut polttomoottorilla polttokennolla polttomoottorilla
Raakaöljyn jalostus moottoripolttoaineeksi 90 % 95 % - - - -
Sähkön kehitys ja siirto (lauhdevoimalla hiilestä) - - 40 % 40 % 40 % -
Vedyn kehitys sähköstä - - - 60 % 60 % -
Sähkön kehitys vedystä - - - - 60 % -
Akun lataus ja purku - - 60 % - - -
Sähkömoottori ja voimansiirto autossa - - 90 % - 90 % -
Polttomoottori ja voimansiirto autossa 25 % 35 % - 30 % - 25 %
Kaasutuksen hyötysuhde - - - - - 80 %
Kokonaishyötysuhde 23 % 33 % 22 % 7 % 13 % 20 %
Suhteellinen energiankulutus (diesel =1) 1,5 1,0 1,5 4,6 2,6 1,7
Näin laskettu kokonaishyötysuhde kuvaa sen energian tuottamista, mikä tarvitaan auton kuljettamiseen. Vaihtoehtoisissa
tekniikoissa (sähköauto, vety, puukaasu) energiaa kuluu myös ylimääräisen painon kuljettamiseen.
Hyötysuhde kuvaa sitä energiamäärää, mikä tarvitaan muuten samanlaisen auton kuljettamiseen maantieajossa.
Mikäli voimansiirto autossa kulkee sähkömoottorin kautta, on mahdollista hyödyntää jarrutuksessa saatavaa energiaa. Tämä
on merkittävä etu ruuhkaisessa kaupunkiliikenteessä, mutta siitä ei ole hyötyä maantieajossa. Tämä nostaisi akuilla kulkevan
sähköauton ja vedyllä kulkevan polttokennoauton hyötysuhdetta hiukan kaupunkiliikenteessä.
Toisaalta sähköautoissa energiaa tarvitaan kylmänä vuodenaikana myös auton lämmittämiseen. Tämä on ratkaistu nykyisissä
sovellutuksissa öljykäyttöisillä lämmittimillä. Lisäksi käytetyt akut toimivat tyydyttävästi vain lämpimien maiden olosuhteissa.
Puukaasulla energiaa kuluu kaasuttimen esilämmitykseen. Tämä on merkittävä lisä lyhyillä matkoilla. Ongelma olisi vältettävissä
yhdistämällä siihen pieni akku ja sähkömoottori, siis rakentamalla se hybridiksi. Tämä ei ole toteutettavissa harrastajan resursseilla.
Autoa voisi näin ajaa muutaman kilometrin matkan sähköllä ja hyödyntää jarrutusenergiaa taajamaliikeneessä.