KIRJALLISUUSLUETTELO

Oheiseen luetteloon on listattu kaasutinkirjallisuutta. Täydentäviä tietoja otetaan mielellään vastaan!
Kirjasto pystyy toimittamaan useimmat teokset kaukolainana omaan lähikirjastoosi.  http://www.kirjastot.fi/
Saatavuusongelmissa voi kääntyä Ismo Lehmuston puoleen p.050-548 9581.

Kielitaitoisten kannattaa tutustua Biomass Energy Foundationin (BEF) Bookstoreen, josta voi tilata monia mielenkiintoisia kirjoja. http://www.woodgas.com/

etusivulle

Mikkonen V: Ajoneuvoon asennettavan puukaasuttimen rakennusohjeet 2009 Vesa Mikkosen perusteellinen rakennusohjekirja, saatavissa suoraan häneltä. Tilaukset p. 050-5987 382
Köhler, Stuart: Puukaasun aika.  2007 Puukaasun historiaa ja muistelmia sotavuosilta. Paljon kuvia aidoista tilanteista. Kirjan lopussa katsaus nykyaikaan. Saatavana Alfamerin verkkokaupasta http://www.alfamer.fi/  Kirjoittajan nimestä huolimatta täysin suomenkielinen.
Wolff, Jacques: Le gasogéne à bois Imbert Ranskankielinen historiateos. Kirjaa voi kysellä Svante Ernsteniltä,
Puh. 09 599640  GSM 0500 889106. Hinta 38 euroa.
Eckerman E: Alte technik mit Zukunft 1986 Imbert-historiikki, saksankielinen. Saatavuudesta ei tietoa.
Krohn, Saraoja, Airas, Hubendick E: Keksintöjen kirja:polttoaineet ja voimakoneet 1935 Tietoa kaasutuksen varhaisvaiheista mm. useita kuvia suurista masuunikaasumoottoreista ajalta ennen II maailmansotaa. Myös höyrykoneista ja moottoreista yleensä. Kirjastoista ja antikvariaateista.
Boijer R: Puukaasu autoissa 1940 Käytännön ohjeita 40-luvun puukaasuautoilijoille.
Hyytiäinen T: Lyhyt kaasutinoppi
1. painos 1940
Kaasutinoppi-sarjan aloituspainos, ensiapua sota-ajan automiehille. Kirjastosta.
Hyytiäinen T: Kaasutinoppi
2. painos 1941
Tätä voi olla hankalaa saada enää kirjastoista.
Sipilä, Saarilahti A: Traktoripuukaasutinopas 1941 Puukaasutraktoreiden työsaavutusmittauksia, taloudellisia tarkasteluja ja kaasutinvertailuja.
Hyytiäinen T: Kaasutinoppi
3. painos 1944
Sarjan viimeinen, uudistettu ja lisätty painos. Kirjastosta.
Harju V - Kärnä O: Traktori- ja moottoripuukaasuttimet  1941 Sisältää mm. vetotehomittauksia. Kirjastosta.
Oy Ford Ab: Puu- ja hiilikaasuttimien huoltokirja (Imbert, Aimo) 1943 Rompetoreilta ja harrastajilta voi löytyä..
Ingeniörsvetenskapsakademien: Gengas 1950 Puukaasualan "vanha testamentti". Ruotsalaisten sota-aikainen tietämys yksissä kansissa. 358 sivua. Saattaa saada kirjastosta Suomestakin, mutta katso gengas.nu-sivujen litteratur-linkin alta tilausohjeet. Kirjasta on myös englanninkielinen käännös, saatavana Biomass Energy Foundationin Bookstoresta.
Aho K: Puukaasun käyttömahdollisuudet dieseltraktoreissa ja -autoissa  1958 Pienpuualan toimikunnan julkaisu no 52. Kokeita mm. Zetor 25- traktorilla. Kirjastosta.
Kurki-Suonio I: Puukaasun käyttö dieselmoottoreissa  1965

TKK lämpövoimalaboratorion tutkimusselostus no 11. Moottori purettu kokeiden jälkeen. Kirjastosta.

Ristimäki A: Tutkimus puukaasuttimen soveltuvuudesta nykyaikaiseen ottomoottorilla varustettuun kuorma-autoon 1976 Diplomityö TKK koneinsinööriosasto, Otaniemi 1979/1976. Auto on Toyota Dyna. Kirjastosta.
Ansala J: Tutkimus puukaasukäyttöisen ottomoottorin ahtamisesta 1978 Diplomityö  TKK koneinsinööriosasto, Otaniemi. Sama auto kuin edellinen. Kirjastosta.
Parmala S-P: Puukaasuttimen suunnittelu dieseltraktoriin 1979 Diplomityö TKK koneinsinööriosasto, Otaniemi. Hyvää perustietoa rakentajalle, mitoitusohjeet. Kirjastosta.
Parmala S-P: Polttomoottorien varustaminen kotimaisten polttoaineiden käyttöön soveltuviksi 1980 Vakolan tutkimusselostus nro 24. Perusteos rakentajalle, mitoitusohjeet. Hakekaasutin Valmet 702-traktorissa. Kirjastosta.
Jantunen, Asplund D: Kotimaisten polttoaineiden kiinteäkerroskaasutus: Kaasun ominaisuudet ja käyttö dieselmoottoreissa 1981 VTT tutkimuksia no 37. Sisältää mm. sytytysennakon mittauksia. Kirjastosta
Jantunen, Asplund D: Kotimaisten polttoaineiden kiinteäkerroskaasutus:Teoriaosa 1981 VTT tutkimus no 35/81. Kirjastosta.
Keränen, Parmala, Ahokas: Häkäkaasulaitteisto maatalouden polttomoottorikäytössä 1984 Vakolan tutkimusselostus  no 37. Sama laitteisto kuin tutkimusselostus 24, lisäksi paikallismoottorilaitteisto. Mitoitusohjeet ym. Kirjastosta.
Nylund, Kurkela E: Kotimaisten polttoaineiden kaasutus, osa 5: Pienlämpöarvoisen kaasun käyttö paikallismoottoreissa 1986 VTT tutkimus no 442. Simuloitu aggregaattikäyttöä. Yksinkertainen automaattinen seossäädin kuvattuna. Heikkoutena kaasuttimen huomattava ylimitoitus moottoriin nähden ja tämän vuoksi tervainen kaasu. Kirjastosta.
Leppälahti, Kurkela E: Kotimaisten polttoaineiden kaasutus, osa 4: Pienlämpöarvoisen kaasun poltettavuus1985 VTT tutkimuksia no 392. Tietoa siitä, minkälaisella polttimella puukaasua voi polttaa vaikkapa keskuslämmityskattilassa. Ei moottorikäyttöä. Kirjastosta.
Ristimäki P: Puukaasuttimen uudet käyttökohteet 1997 Löytyy muun muassa Tampereen TKK:n kirjastosta. Ei tietoa sisällöstä.