SUOMEN EKOAUTOILIJAT RY

etusivulle

Ajoneuvoverovapauden poisto puukaasuautoilta
Valtion vuoden 2021 talousarvioesityksessä on listattu hiilineutraalisuustavoitteen vastaiset tuet. Listan yhtenä kohtana on Puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen vapautus ajoneuvo- verosta. Tuntuu oudolta verovapauden poisto puukaasuajoneuvoilta, joiden käyttövoima on uusiutuva ja kotimain. Toimenpide on hallituksen hiilineutraalisuustavoitteiden vastainen.

Ekoautoilijoiden pyrkimyksenä on saada muutos ympäristölle haitallisten tukien listaan. Esitämme kohdan ”Puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen vapautus ajoneuvo-verosta” poistamista ympäristölle haitallisten tukien listalta vedoten autojen vähäiseen määrään ja esitetyn tukisumman virheelliseen laskentaan.

Vuoden 2019 Traficom ajoneuvorekisterissä liikenteessä oli 25 autoa. Bujetissa tavoiteltu tulo valtiolle olisi huomattavasti pienempi kuin hallinnolliset menot muutoksista mm. asiakirjoihin ym.

Haitallisten tukien listaan on nyt merkitty ”Puu- ja turveperusteista polttoainetta käyttävien ajoneuvojen vapautus ajoneuvo-verosta” 0,5 miljoonan tuki. Sen laskennassa on käytetty virheelisesti aikoinaan puukaasuautoille määrättyä vuotuista 10.000,- EUR käyttövoimaveroa, jota näköjään edelleen lasketaan valtiontalouden tilinpidossa..

Pyysimme ympäristötieteilijä Ari Lampiselta lausunnon vuoden 2021 talousarvion ”Ympäristölle haitallisten tukien arviointia” koskevasta kohdasta Y62. Lausunto on luettavissa osoitteessa:

Lausunto Valtion talousarvioon lisätystä hiilineutraalius­tavoitteiden vastaisista tuista.Linkki valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Documents/HE_146+2020.pdf