SUOMEN EKOAUTOILIJAT RY

etusivulle

YMPÄRISTÖ
Puukaasu on luontoystävällinen polttoaine, sillä sen poltto ei lisää hiilidioksipäästöjä vaan pakokaasuina syntyvät vesihöyry ja hiilidioksi palaavat luonnon normaaliin kiertokulkuun 
Polttoainetta on runsaasti ja helposti saatavilla
Voidaan käyttää puuta, turvetta ja muuta biomassaa
Vähentää polttoaineen kuljetuksen tarvetta
Polttoainetta voidaan hyödyntää varsin korkealla hyötysuhteella yksinkertaista prosessia käyttäen
Puukaasuauton päästöt ovat pienemmät kuin vastaavan bensiini tai diesel-auton. Tämän mahdollistaa ilma-kaasuseoksen tehokas sekoittuminen ja palaminen
POLTTOAINEEN HINTA
Soveltuvia biopolttoaineita on Suomessa kaupallisesti saatavilla vastaten kaasutettuna öljyekvivalentti hintana noin 80 p/l
Polttoaineen hinta on siis hyvin alhainen verrattuna öljypohjaisiin polttonesteisiin ilman verojakin
Nykyisin kaasutus on ainut keino, missä biopolttoaineita käyttäen voidaan säästää  polttoainekustannuksissa verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin
HAITTAPUOLIA
Auton suunnittelua tulisi muuttaa
Ajoneuvojen hinta kasvaa
Suorituskyky alenee, nykyisten nopeusrajoitusten mukaiset nopeudet ovat kuitenkin saavutettavissa
UUSIUTUVAT ENERGIANLÄHTEET LIIKENTEEN POLTTOAINEENA, VERTAILU TEKNIIKOI-
DEN KÄYTTÖKELPOISUUDESTA
AUTON KULJETTAMISEN KOKONAISHYÖTYSUHDE     etusivulle